Genex

PROJEKAT KULA GENEX (STAMBENI DEO)

Izvršen kompletan remont (demontaža stare pogonske grupe Vard Leonard i ugradnja nove mikroprocesorske komande grupe OTIS MCS321).Trebalo bi napomenuti da su liftovi u duplex-u te je stoga i tabla urađena za duplex radi lakšeg priključenja drugog lifta u narednom periodu. Izvršena je kompletna zamena instalacije sa ugradnjom novih pratećih kablova za 32 stanice. Ugrađene nove pozivne kutije i registar kutije u kabini sa LCD displejom u inox-u. Izvršeno je oblaganje prevozne kabine u kombinaciji inox-laminat, stim što su kabinska vrata oblagana anti-vandal kiselo otpornim inox-om. Takođe je ugrađeno novo osvetljenje kabine i postavljene su granitne ploče na podu.Pokazivač u prizemlju je isto kao i u kabini LCD displej.Brzina lifta je 3.0m/s.