Hotel Srbija

HOTEL ĐERDAP, KLADOVO

Remont šahta i montaža novog lifta

Urađen kompletan remont lifta, zamena starih komandnih tabli i ugradnja novih mikroprocesorskih sa VVVF regulacijom broja obrtaja motora, izvršena zamena pozivnih kutija po spratovima,oblaganje prevoznih kabina komplet brušenim kiselo otpornim inox-om,urađeno postavljanje pločica na patosu kabine i oblaganje poluautomatskih vrata inox-om takođe kiselo otpornim.Izvršena ugradnja interfonske veze kabina-recepcija-mašinska prostorija,postavljeno je novo osvetljenje kabine i ugrađena muzika. Izgled stare kabine i nove posle oblaganja možete pogledati na fotografijama i uporediti iste.